Musikkutstyrs-ordningen (MUO)

MUO_Logo__negativ

Den nasjonale tilskudds-ordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler

Ketil Havgar og Nina Popperud - MUO

Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, arrangører og øvingsrom, samt til rehabilitering og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.
Ketil Havgar og Nina Popperud kommer for å snakke om hvem MUO er og hvordan MUO jobber for å sikre tilgang til gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.
Det vil bli gitt informasjon om MUOs ulike tilskuddsområder og hvem som er berettigede søkere. Videre vil det bli gitt informasjon om søknadsarbeid, og tips til hvordan man skriver en god søknad.
MUO jobber med ulike prosjekter innen kompetanseheving , og vil blant annet si litt om "Lydfornuft"- et prosjekt som er iverksatt for å bidra til økt kunnskap om lydforhold og akustikk på spillesteder.


Links to relevant web pages:

http://www.musikkutstyrsordningen.no/