Per Eirik Heimdal

peh[1]

Seksjonssjef for Frekvensavdelingen i Nkom  

Seksjonen har i hovedsak ansvar for tilsynsfasen av frekvensforvaltningen og kontrollerer om frekvensbruk skjer i overenstemmelse med regelverket. Det er seksjonens ansvar å kontrollere at forpliktelser som følger av frekvenstillatelser og annet regelverk, herunder deknings- og utbyggingskrav, krav til utstrålt effekt mv., etterleves/oppfylles. Seksjonen gjennomfører stedlig teknisk tilsyn basert på klage fra aktører, ved planlagte målekampanjer og ved generell kontroll av frekvensspekteret via fjernstyrte målestasjoner og målebiler. Videre er aktiv veiledning av brukerne en viktig del av seksjonens arbeid. Seksjonen deltar også i internasjonalt harmoniseringsarbeid innenfor ulike fagfelt.

facebook_logo.png

Abstract: NKOM frequency control, opportunities and consequences for the music festival and event circuit